Skip to main content

Grupna i individualna nastava


LALAŠANI - GRUPE ZA MUZIČKO OBRAZOVANJE PREDŠKOLSKOG I MLAĐE ŠKOLSKOG UZRASTA

 • grupno i horsko pevanje
 • razvijanje tehnike pevanja, sluha, ritma,  koordinacije, logike,  motorike, muzičke memorije
 • muzičko opismenjavanje
 • upoznavanje sa kapitalnim delima muzičke literature
 • razvijanje muzičkog ukusa
 • dinamični časovi
 • aktivno učenje
 • akreditovani, iskusni predavači
 • pripremanje za upis u muzičke škole
 • javni nastupi

Časovi se odvijaju jednom nedeljno u društvenoj sali OŠ “Đorđe Natošević” u Novom Sadu u trajanju od 60 min

.

.

INDIVIDUALNI ČASOVI KLAVIRA (za sve uzraste)

 • 1-2 časa nedeljno individualni časovi klavira
 • primena svetski priznatih metodologija
 • mogućnost sticanja diploma u muzičkim školama
 • mogućnost sticanja inostranih diploma po programima Royal Academy of Music - London
 • javni nastupi
 • takmičenja
 • akreditovani, iskusni predavači
 • individualno praćenje svakog učenika

INDIVIDUALNI ČASOVI SOLFEĐA (za sve uzraste)

 • 1-2 časa nedeljno individualni časovi solfeđa
 • primena svetski priznatih metodologija
 • mogućnost sticanja diploma u muzičkim školama
 • mogućnost sticanja inostranih diploma po programima Royal Academy of Music - London
 • akreditovani, iskusni predavači
 • individualno praćenje svakog učenika