Skip to main content

Predavači


prof ANA FRLIN

Akademski muzičar - pijanista

Ana Frlin je profesor klavira u MŠ "Isido Bajić" više od 20 godina. Od 1996. aktivno je nastupala kao solista, kamerni izvođač i klavirski saradnik. Njeni učenici su dobitnici najviših priznanja i specijalnih nagrada na domaćim i internacionalnim takmičenjima. Proglašena je najuspenijim pedagogom 2010. godine na takmičenju "J. Slavenski" i učestvovala u radu brojnih domaćih i internacionalnih žirija. Od 2008. godine bavi se izučavanjem pevačke tehnike. Licencirani je profesor Royal ABRSM - South East Europe.

mr MILENA APIĆ

Magistar umetnosti - pijanista

Milena Apić je profesor klavira i šef klavirskog odseka MŠ "Isidor Bajić" već 27 godina. Koautor je udžbenika "Muzička Naučilica" za početnu nastavu klavira i akreditovanog seminara koji se bavi implementacijom kreativnih metoda u nastavi. Višegodišnji je član domaćih i internacionalnih pijanističkih žirija. Dobitnik je priznanja za izuzetne pedagoške rezultate od strane Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije i Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga. Licencirani je profesor Royal ABRSM - South East Europe.

prof MILA LATINOVIĆ RADONIĆ

Opšta muzička pedagogija

Mila Latinović Radonić radila je u muzičkim, osnovnim školama kao i u pedagoškim ustanovama (muzičko zabavište) kao profesor solfeđa i muzičke kulture. Od 2000. godine uspešno se bavi pevanjem i dirigovanjem. Sa horovima je učestvovala na mnogobrojnim festivalima i koncertima osvajajući značajne nagrade i priznanja. Trenutno diriguje crkvenim horom "Sv. Arsenije Sremac" pri Sabornom hramu u Sremskim Karlovcima gde osim dirigovanja često organizuje i festivale horske muzike.