Skip to main content

Mila Latinović Radonić


Magistar umetnosti - pijanista

Mila Latinović Radonić je nakon srednje muzičke škole “Isidor Bajić “diplomirala na Akademiji umetnosti -odsek opsta muzička pedagogija. Kao profesor solfeđa i muzičke kulture radila je u vise muzičkih i osnovnih škola kao i u predškolskim ustanovama (muzičko zabavište).

Pored toga bavi se pevanjem i dirigovanjem.Od 2000.godine peva u crkvenom horu” Sveti  Stefan Dečanski”.Sa ovim horom učestvovala je  na velikom broju koncerata kako kod nas,tako i u mnogim evropskim zemljama (Italija, Portugalija, Španija, Velika Britanija, Francuska, Austrija, Mađarska, Nemačka, Rusija, Izrael, Rumunija...).

Kraći period bila je  i član profesionalnog “Vojvođanskog mešovitog hora”,a aktivno peva  u vokalno-instrumentalnom studiu “ Orfelin “pod vođdstvom Tamare Adamov Petijević.

Osim horskog pevanja bavila se etno muzikom sa vokalno-instrumentalnim sastavom “Andesila“  i pevanjem pratećih vokala u bendovima popularne muzike.

Kao dirigent radila je sa mešovitim horovima “Pastorala” i “Srpskim pevačkim društvom u Rumi” .Sa ovim horovima učestvovala je na mnogobrojnim festivalima i koncertima osvajajući značajne  nagrade i priznanja.

Trenutno diriguje crkvenim horom” Sv.Arsenije Sremac “pri Sabornom hramu u Sremskim Karlovcima gde osim dirigovanja cesto organizuje i festivale horske muzike.

Posebno zadovoljstvo predstavlja joj rad sa decom i omladinom,odnosno prenošenje znanja i iskustva na polju muzičke pedagogije.