Milena Apić


Magistar umetnosti - pijanista

Milena Apić je nižu i srednju muzičku školu završila u Novom Sadu u muzičkoj školi „Isidor Bajić“ – instrument klavir u klasi prof. Lidije Nikolić. 1992. godine diplomirala je na AU u Novom Sadu u klasi prof. Rite Kinke, a 1996. magistrirala u istoj klasi sa zvanjem magistar umetnosti - pijanista.
U toku studija radila je kao klavirski saradnik na AU Novi Sad na odseku za duvačke instrumente i u MŠ. „Isidor Bajić“ na solopevačkom odseku. Od školske 1989/1990 godine neprekidno radi kao profesor klavira u MŠ „Isidor Bajić“, a od 1999. nalazi se na mestu šefa klavirskog odseka.
U periodu od 1994. do 1997. godine radila je i kao saradnik u nastavi (asistent) u klasama prof. Rite Kinke i prof. Dušana Trbojevića na AU Novi Sad.
Nastupala je solistički i kao kamerni muzičar na prostorima bivše Jugoslavije. Snimala je za RTV Novi Sad i Beograd.
Kao izvođač i pedagog pohađala je brojne majstorske škole kod eminentnih domaćih i inostranih pedagoga.
Učestvovala je u radu brojnih domaćih i internacionalnih pijanističkih žirija.
Milena Apić je jedan od osnivača Memorijala „Isidor Bajić“, Festivala „Isidor Bajić“ i rukovodilac Pedagoških foruma i Simpozijuma Memorijala „I. Bajić“. Jedan je od inicijatora nastanka EPTA-Vojvodine.
2009. godine, zajedno sa koleginicom Dinom Šuklar, objavila je knjigu za muzičko opismenjavanje mlađih početnika „Muzička naučilica“. Knjiga je prezentovana na svetskim kongresima klavirskih pedagoga koji su održani 2009. i 2010. god. u Novom Sadu, kao i na brojnim prezentacijama u školama Vojvodine i Srbije.
Svoju pravu profesionalnu afirmaciju doživela je kao klavirski pedagog osvojivši sa svojim učenicima preko 70 nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Licencirani je profesor za Royal programe pri ABRSM South-East Europe. 2010. godine Milena Apić dobila je nagradu Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije za višegodišnje izuzetne rezultate iz oblasti klavirske pedagogije, a 2012. joj je i Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga dodelilo istu nagradu. 2016. Proglašena je najuspešnijim pedagogom međunarodnog takmičenja “Festival Isidor Bajić”.
Bila je član tima koji je radio nastavne planove i programe za osnovne muzičke škole. Zajedno sa koleginicom Dinom Šuklar drži akreditovane seminare u vezi sa implementacijom kreativnih metoda u nastavi klavira.
U oktobru 2017. godine osnovala je zajedno sa koleginicom Anom Frlin, „Muzičko
kreativni studio LA LA“ sa ciljem unapređenja punog muzičkog potencijala dece i odraslih. Koautor je knjige “Meksička avantura” jedinstvene interaktivne knjige koja upoznaje decu sa lepotama Meksika kroz pesme, igre i specifičan meksički melos.